Nyheter

ÅRSMØTE

Skrevet av: Default Admin Publisert: 11.01.2017 09:29

Å R S M Ø T E   2016

Søndag 5. Februar 2017 kl 1600 på Mammuthus Gåsbuvegen 892

Saker til Årsmøte sendes Jan Ola Pedersen på mail: joppern1@hotmail.com innen 20. januar

Frasigelser av verv gjøres til Anders Skjeset på mail: anders.skjeset@gmail.com innen 20. januar

 SAKSLISTE

 1.     Åpning 

2.     Konstituering av årsmøtet

    a) Valg av møteleder

    b) Valg av referent

    c) Valg av to til å underskrive protokollen

    d) Opptelling av fremmøtte stemmeberettigede

    e) Godkjenning av innkalling 

3.     Årsberetning 2016 

4.     Regnskap 2016 

5.     Neste års kontingent 

6.     Behandling av innkomne saker 

7.     Budsjett for 2017 

8.     Valg 

9.     Avslutning 

Etter Årsmøte blir det Hyggekveld på samme sted, med premieutdeling, informasjon og mat.

Egen invitasjon kommer.

 

Styret i Vang OL

TILBAKE

Skiføre