Nyheter

Årsmøte 2014

Skrevet av: Default Admin Publisert: 26.01.2015 11:53

Styret i Vang OL innkaller til Årsmøte onsdag 25. februar 2015 kl 1930 på Ingeberg skole.Frasigelser av verv og saker til årsmøte må være Leder (Jan Ola) i hende senest mandag mandag 9. februar.

Årsberetning, regnskap 2014 og budsjett 2015 ligger her
 

SAKSLISTE

1.    Åpning 

2.    Konstituering av årsmøtet 

   a) Valg av møteleder 

   b) Valg av referent 

   c) Valg av to til å underskrive protokollen 

   d) Opptelling av fremmøtte stemmeberettigede 

   e) Godkjenning av innkalling 

3.    Årsberetning 2014 

4.    Regnskap 2014 

5.    Neste års kontingent 

6.    Behandling av innkomne saker 

7.    Budsjett for 2015 

8.    Valg

Link til referat fra Årsmøte 2013 med tillitsvalgte her

 

TILBAKE

Skiføre