Nyheter

Tømmerhogst i Imerslundmarka

Skrevet av: Default Admin Publisert: 21.06.2015 12:26

Det pågår en del tømmerhogst i Imerslundmarka, noen av Tur o-postene kan ligge veldig åpent ute på nye hogstflater. Turorientering 2015 

TILBAKE

Skiføre