Nyheter

Treningsløype også i Imerslundmarka

Skrevet av: Default Admin Publisert: 23.03.2014 19:18

Nå er det også merket ei treningsløype i Imerslundmarka. Postene er merket med grønne papirbånd. Det er litt snø noen steder, men det er stort sett veldig fine forhold. Det er en del kvist mot 1. post og litt snø rett etter posten. Mot 12. post bør det løpes rundt den gamle hogstflata. Eller bør det være en grei økt. Det er ei løype på ca 5.5 km og ei på ca 3.5 km.Løypa på 3.5 km kutter fra 5. post og til 8. post og fra 9. post og til 14. post.

 

TILBAKE

Skiføre