Nyheter

Ukas løyper for perioden 28.5-03.06

Skrevet av: Gro Ellegaard Publisert: 27.05.2020 09:54

4 ulike løyper tilbys på Greftenmoen for denne perioden. 

Ill1

Ukas løyper er på Greftenmoen. Det er hengt ut vanlige o-skjermer, det er ikke samsvar mellom kodene i postbeskrivelsen og det som står på skjermene.
Ukas løypelengder er:
N-løype 1,2 km
C-løype 2,2 km
A-kort 4,0 km
A-lang 4,9 km
Det har vært noe hogst i terrenget, dette er markert med "H" på kartet. I tillegg er det gjennomført noe tynningshogst som ikke er markert. Det er laget en ny vei som er tegnet inn med heltrukken strek, det er også markert er par passeringer av bekken der det er broer som ikke opprinnelig er med på kartet. 
Det oppfordres til parkering i busslomma ved avkjøringen fra Øståsvegen, markert med "P" på kartet.
Løypene blir ikke lagt ut på UsynligO da kartet ikke er georeferert, men de blir lagt ut i Livelox
N-løype: 200528-Greftenmoen.N-loype.pdf
C-løype: 200528-Greftenmoen.C-loype.pdf
A-lang: 200528-Greftenmoen.A-lang.pdf
A-kort: 200528-Greftenmoen.A-kort.pdf
TILBAKE

Skiføre