Nyheter

VM ga stort overskudd!

Skrevet av: Default Admin Publisert: 27.10.2015 07:08

VInterens VM i Skiorientering ga et stort overskudd takket være god innsats fra våre medlemmer både under arrangementet og ved å skaffe sponsorpenger. Etter arrangementet var over har det blitt jobbet i kulissene med et par store regninger. Det har endt med at NOF tok disse på vegne av arrangørene. Dette er regninger som det har vært vanlig at forbund også har dekket tidligere. Hver klubb sitter igjen med ca 135000 kr etter WC i 2014 og VM i 2015.

TILBAKE

Skiføre